KRISTOFFERS MINNEFOND


"han ville bare hjelpe folket i Afghanistan slik at de skulle få en tryggere hverdag"

KONTAKT


Fam. Sørli Jørgensen
Gillundvegen 44
2335 Stange
E-post:  post@kristoffers-minnefond.no