KRISTOFFERS MINNEFOND


"han ville bare hjelpe folket i Afghanistan slik at de skulle få en tryggere hverdag"

FOOTBALL FOR PEACEFOOTBALL FOR PEACE AND STABILITY IN FARYAB – IN MEMORY OF KRISTOFFER SØRLI JØRGENSEN


Prosjektet Football for Peace in Faryab er et samarbeid mellom Kristoffers Minnefond, Kirkens Nødhjelp, Sanayee Development Organization (SDO), og Norges Fotballforbund. Prosjektet som gjennomføres i Faryab-provinsen nord i Afghanistan går over 3 år, og det overordnede målet er: Fredlig sameksistens mellom samfunn i Faryab-provinsen gjennom sport, fredsopplæring og tilbud til yrkesopplæring.
Bilde 1: Stående fra venstre instruktør NFF (Norges Fotball Forbund) Kåre Fiskvik, i midten Prosject Manager Mohammad Mohsen Shahi og til høyre instruktør Morten Engebretsen fra NFF.
Bilde 2: Interesserte barn rundt instruktør Kåre Fiskvik.
Bilde 3: Opplæring av lokale instruktører i prosjektet.
Bilde 4: Ivrige prosjektdeltakere i lek med lærkula i Meymaneh.Bakgrunnen for prosjektet er samtaler mellom Kristoffers Minnefond og Utenriksdepartementet i slutten av 2007, hvor minnefondet fremla sitt ønske om videreføring av Kristoffers engasjement for fotball som en brobyggende aktivitet for barn og unge i Afghanistan. Departementet ga sin tilslutning til denne idéen og med basis i både Kirkens Nødhjelps arbeid i Afghanistan gjennom 30 år og organisasjonens erfaring med fotballprosjekter i samarbeid med Norges Fotballforbund, ble Kirkens Nødhjelp identifisert som hovedsamarbeidspartner. Kirkens Nødhjelp arbeider via afghanske organisasjoner og har derfor et stort nettverk som sikrer lokal forankring for sine prosjekter. SDO som er en av disse partnerorganisasjonene ble valgt som implementerende organisasjon for prosjektet.

Med utgangspunkt i fotball som samlende aktivitet tar prosjektet sikte på å gi unge afghanere en mulighet til å kanalisere sin energi inn i positivt samspill. En representant fra Norges Fotballforbund gjennomførte i februar 2009 en forundersøkelse i Faryab sammen med SDO for å se på hvilke muligheter som lå til grunn for prosjektet. Med utgangspunkt i forundersøkelsen utviklet SDO planer for etablering av fotballag og fotballbaner, samt trening av lag, trenere og dommere. Så langt det er mulig i forhold til den markante kjønnsdelingen i det afghanske samfunnet, vil man søke å involvere både jenter og gutter i fotballaktivitetene. Ungdom med funksjonshemminger vil også omfattes av aktivitetene.

Et like viktig aspekt av prosjektet er at unge jenter og gutter fra fattige familier skal få muligheter for freds- og yrkesopplæring. Til sammen 100 jenter og gutter vil få opplæring i inntektsbringende aktiviteter og salgs-/markedsføringsteknikk. Basert på etterspørsel vil tilbudene omfatte opplæring innen produksjon av sportsballer, søm, bilreparasjon, snekring, grønnsaksdyrking, etc.

Grunnet den utfordrende politiske situasjonen i Afghanistan gjennom 2009 ble oppstarten av prosjektet forsinket, men fra 1. oktober 2009 kom implementeringen av prosjektet i gang. I begynnelsen av mars 2010 reiste to trenere fra Norges Fotballforbund til Faryab for å bistå SDO i den første opplæringen av fotballtrenere og –dommere. Det er planlagt tre slike treningsopplegg, og dette skal på sikt også omfatte fotballturneringer for barn og ungdom. Slik vil ballen rulle videre i Kristoffer Sørli Jørgensens minne.

LAST NED: SAMMENDRAG ETTER FØRSTE ÅR
LAST NED: PROSJEKTSTATUS ETTER ANDRE KVARTAL (pr. 31.05.2010)