KRISTOFFERS MINNEFOND


"han ville bare hjelpe folket i Afghanistan slik at de skulle få en tryggere hverdag"

GI DITT BIDRAGVil du/dere være med å gi et bidrag til Kristoffers Minnefond ?
Ditt bidrag ber vi deg om å betale inn på kontonummer:

1822.29.70829

IBAN: NO58 1822 2970 829 og BIC: SHEDNO22.